n oldalunk 221213. ltogatja.
Komplex projektmenedzselés

A szolgáltatás keretében cégünk a megrendelõvel egyeztetett komplex program megvalósítása érdekében pályázatfigyelést végez, javaslatot tesz a projekt összeállítására és bemutatja a lehetséges megoldásokat. A megbízás idõtartama alatt a megrendelõnek személyes illetve telefonos pályázati tanácsadást biztosít, közremûködik a felmerült kérdések megválaszolásában. A partnerrel egyeztetett pályázatokat cégünk szakszerûen megírja, gondoskodik a kifogástalan szakmai és formai kivitelezésrõl, igény szerint a pályázatban együttmûködõ cégeket ajánl.

Ennek keretében cégünk biztosítja:

a.) a pályázatírás megkezdését megelõzõen szakmai konzultációt, amely kapcsán felméri a megvalósítandó programra vonatkozó konkrét elképzeléseket, valamint tájékoztatást ad a pályázó által csatolandó dokumentumok, igazolások körérõl.

b.) a pályázati anyag kötelezõ dokumentációs oldalainak és szakmai részeinek összeállítását, a megfelelõ adatlapok, tartalmi és formai elõírások, szabályzatok alapján. (A pályázat megírásának és benyújtásra való elõkészítésének idõtartama a pályázó cég együttmûködése esetén körülbelül egy hónap.)

c.) a pályázati anyag összeállításával és postára adásával kapcsolatos technikai munkálatok elvégzését. (Pl. sokszorosítás, fûzés, CD melléklet elkészítése)

A szolgáltatás választásával a megrendelõ kötelezettséget vállal, hogy a pályázatírást cégünkkel végezteti el, s az ehhez szükséges adatokat a rendelkezésre bocsátja. A pályázatfigyelést az alapszerzõdés megkötése után biztosítjuk. Az egyes pályázatok megírásával kapcsolatos egyedi kondíciókat az esetenként megkötött kiegészítõ szerzõdés tartalmazza.

A szolgáltatás díja:

- alapdíj 35.000,- Ft + ÁFA/ félév

- kiegészítõ munkadíj: a pályázat bonyolultságától függõen 10.000,- és 200.000,- Ft + ÁFA, külön megállapodás szerint

- nyertes pályázat esetén a nyert összeg 5 – 10%-a +ÁFA, külön megállapodás szerint.

  
Kzs kltsg egyenleg, trsashzi adatok lekrdezse (Net-h@z):
Az oldal a Gazdasgi s Kzlekedsi Minisztrium kzremkdsvel kszlt.
info@prosocietas.hu