Ön oldalunk 283898. látogatója.
Cégünkről

A PRO SOCIETAS Kft. 2003-ban alakult. A cég 3 tulajdonosa évtizedes ingatlankezelői tapasztalatokkal rendelkezik. Könyvelési, logisztikai, ügyviteli és műszaki háttérszolgáltatást biztosít, tevékenységét külső műszaki és szakértői háttércsapat segíti, melynek közreműködésével a speciális szaktudást igénylő feladatok is magas színvonalon megoldhatók.

Cégünk szolgáltatásai, üzletpolitikánk:

Társaságunk főtevékenysége az ingatlankezelés. Ezen szolgáltatásunkon felül kiegészítő jelleggel a gazdasági élet egyéb szereplőinek belső szabályzatok, üzleti tervek írását vállaljuk, valamint pályázatfigyelést, pályázatírást is végzünk.

Társaságunk mindhárom tulajdonosa rendelkezik a jogszabályok által előírt társasházkezelő képesítéssel. Budapesten belül szűkebb területre koncentráljuk tevékenységünket: az V. és a XII. kerületben látunk el társasházak közös képviseletéhez kapcsolódó feladatokat, a kezelt albetétek száma több, mint 1.000. Cégünk tulajdonosainak jogi, igazgatási és műszaki ismereteit, kapcsolatrendszerét felhasználva magas szakmai színvonalon megbízható szolgáltatást nyújtunk a képviselt társasházi közösségeknek. Számos területen tudunk érzékelhető költségmegtakarítást biztosítani megbízóinknak és kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a megváltozott gazdaságpolitikai környezetben a Társasházak pénzügyi egyensúlya biztosított legyen.

A társasházkezelésre vonatkozó megbízási szerződések alapján – a lakóközösségek igényeihez igazodva – cégünk az alábbi feladatok elvégzését biztosítja:

 • Ellátjuk 2003. évi CXXXIII. törvényben (vagy az azt felváltó jogszabályban) és a társasház mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott közös képviselői feladatokat.
 • Elkészítjük, ill. aktualizáljuk a társasház működésére vonatkozó szabályzatokat (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pénzügyi szabályzatok).
 • Biztosítjuk a közgyűlések lebonyolítását, a határozatokat dokumentáljuk, eljuttatjuk valamennyi tulajdonostársnak, végrehajtásukról gondoskodunk.
 • Megkötjük és aktualizáljuk, felülvizsgáljuk a vállalkozói szolgáltatói szerződéseket.
 • Optimalizáljuk a társasház üzemeltetési költségeit.
 • A hibaelhárítások, biztosítási káresemények bejelentése érdekében soron kívül intézkedünk, szükség szerint 24 órás gyorsszolgálati telefonvonalat működtetünk.
 • Szakértői háttérre támaszkodva eljárunk a társasház állagának felmérése, az elvégzendő karbantartási, felújítási munkák megállapítása, az azonnali orvoslást igénylő hibák feltárása, időben történő elhárítása érdekében.
 • A társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készítünk az épület fenntartására vonatkozóan.
 • A tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezzük az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítjuk és ellenőrizzük a tervezett felújításokat.
 • A megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgozunk ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.
 • A Közgyűlés döntéseinek keretei között a kivitelezők kiválasztásával kapcsolatos pályáztatási eljárást lefolytatjuk, a vállalkozói szerződést megkötjük, a kivitelezői munkákat – szükség szerint műszaki ellenőr bevonásával - folyamatosan ellenőrizzük a minőség biztosítása érdekében.
 • Felügyeljük a ház mindennapos működéséhez tartozó feladatok ellátását (pl.: takarítás, kertgondozás, gondnoki tevékenység, stb.).
 • Gondoskodunk a költségvetés, az elszámolás, a beszámoló és a mérleg jogszabályi előírások szerinti elkészítéséről, a könyvvitelről, a szükséges analitikák vezetéséről, adóbevallások elkészítéséről és beadásáról. Elvégezzük a közös költség beszedésével, a hátralékok ügyintézésével kapcsolatos feladatokat, biztosítjuk a Társasház bevételeinek és kiadásainak teljeskörű ügyintézését.

 

A tulajdonosok betekinthetnek a könyvelésbe, ellenőrizhetik a bevételek és kiadások alakulását, a költségvetés teljesüléséről rendszeres tájékoztatást kapnak. A közös vagyonnal való gazdálkodás szigorúan a lakóközösség által elfogadott tervek alapján történik. A könyvelés és pénzügyi adminisztráció a Multiház professzionális társasházkezelő szoftver segítségével történik. Amennyiben a Társasház igényli, a tulajdonosok – felhasználói név és jelszó ismeretében – akár az interneten is figyelemmel kísérhetik saját egyenlegük alakulását, illetve a Számvizsgáló Bizottság tagjai a teljes társasház gazdálkodását. Cégünk rendelkezik a Generali Biztosítónál kötött szakmai felelősségbiztosítással is, amely 15 millió forint kárértékre nyújt fedezetet.

Árképzésünk alapelve, hogy a megrendelő reális költségkalkuláció alapján választhat szolgáltatási csomagjainkból, így azok számára is hozzáférhető áron tudjuk tevékenységünket biztosítani, akik a piac más szereplőinél akadályokba ütköznek. Üzletpolitikánk fontos eleme, hogy a megrendelővel személyre szabott kapcsolatot kell kialakítani, így bizalmi jellegű megbízások is professzionális szinten teljesíthetők. Ügyviteli Irodánk jól megközelíthető helyen, a 1053 Budapest, Reáltanoda u. 17. fsz. 1. szám alatt található. A nap 24 órájában elérhető telefonügyeletet működtetünk, amely a 06-30-346-3483 számon hívható.

Nem törekszünk a piacon meghatározó szerepre, szolgáltatásaink egyediségével, megbízhatóságával és jó minőségével tudunk stabil és állandóan bővülő üzletkört fenntartani.

Tudjuk, hogy a szakértelem és megbízhatóság minden együttműködés alapja,

 

Vállaljuk, hogy céljai eléréséhez megtaláljuk a megoldást,

Biztosítjuk, hogy minden befektetés Önnek is megérje!


Kérjük, tekintse meg szolgáltatásaink leírását, referenciáinkat! Ajánlatunk alapján megrendelését weboldalunkon is eljuttathatja hozzánk, vagy kérheti munkatársaink személyes tanácsadását.

 

Sikeres együttműködést ajánlunk Önnek 2022-ben is! 

   English

 

PRO SOCIETAS Kft. was formed in 2003, and is 100% under Hungarian ownership. The company’s activity doesn’t come without precedence, it’s the summary of all the experience that the members gathered during their work in the same area since 1996, and they would like to develop in a new organization to strengthen the market position and to create the conditions for professional work. The complexity is also expressed by the skills of the owners: jurist, administration manager, engineer and nonprofit manager.

The work of the company is helped by a group of experts whose contribution helps solving tasks, which require special vocational knowledge, at a high standard.

Our services and business policy:

The main area of our company’s operation is secretarial and translator activity. This service is usually performed together with other activities (e.g. event organizing, market and opinion research, consultative business assistance), but with an additional assignment, it can be carried out separately, too.

Consultancy for companies, institutions and nonprofit organizations has also a great role in our services. We take on writing internal regulations, business plans, we offer help for PR and communication activities based on an assignment, or paid by the hour.

Our service for foundations and social organizations is also worth mentioning. We undertake complete administration of legal registration and official administration during the activity.

We worked out a unique construction for our partners requisitioning tender watching, tender writing or management. Our services are customized; we elaborate project plans, which grant the reaching of the goal marked by the customer. Our salary is connected to successful tenders; during the preparation period we only charge a symbolic wage to cover our expenses.

With significant experience of the past time, we undertake organization of professional events and continuative education. We organize programs for companies, nonprofit organizations and local governments, providing also expert consultancy, logistical and organizational background.

We also offer services in connection with data processing. Our company carries out this activity with consultancy and database operation. We undertake creation of new databases and systematization of existing databases, organizing both of them by vocational aspects.

Besides human research and development, engineering activity is also among our services. Our colleagues carry out high quality work by complete technical planning of buildings, gardens, parks, green areas and by making buildings unobstructed for disabled people.

The activity of our company is primarily aiming at micro-enterprises, nonprofit organizations and the institutions of local governments. Our professional background, low expenses and flexible, customizable services are making us able to fill in a suppletory role on the market.

The principle of our pricing is to make the customer able to choose from our service bundles based on real cost calculations, so to be also available for those, who run into difficulties at other companies on the market.

An important piece of our business policy is to maintain personalized contact with the customers, so that confidential assignments can also be carried out professionally.

We don’t attempt to seize a determinant position on the market; we try to maintain a stable and expanding circle of business with our unique, reliable and good quality services.

We know, that competence and reliability is the basis of any collaboration,

We take on to find the solution for reaching your goals,

We ensure all the investments will be profitable for you, too!

 

Please take a look at the description of our services and our references. Based on our offers, you can send your order through our webpage, or you can ask for the personal consultancy of our colleagues.

 

We offer successful collaboration to you, also in 2022! 
Közös költség egyenleg, társasházi adatok lekérdezése (Net-h@z):
Az oldal a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közreműködésével készült.
info@prosocietas.hu