n oldalunk 221203. ltogatja.
Cégünkrõl

A PRO SOCIETAS Kft. 2003-ban alakult. A cég 3 tulajdonosának szakismerete különösen jól kiegészíti egymást: jogász, igazgatás-szervezõ, gazdasági informatikus. A cég tevékenységét külsõ mûszaki és szakértõi háttércsapat segíti, melynek közremûködésével a speciális szaktudást igénylõ feladatok is magas színvonalon megoldhatók.

Cégünk szolgáltatásai, üzletpolitikánk:

Társaságunk a társasházkezelésen túlmenõen számos szakmai területen nyújt szolgáltatást. Cégjegyzék szerinti fõtevékenységünk az üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. Ezen szolgáltatásunk keretében belsõ szabályzatok, üzleti tervek írását vállaljuk, PR és kommunikációs tevékenységhez nyújtunk segítséget, eseti megbízásos illetve óradíjas rendszerben. Külön említést érdemel az alapítványokkal és társadalmi szervezetekkel kapcsolatos szolgáltatásunk. Ennek során a bírósági nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyintézésre, illetve a mûködés során jelentkezõ hivatalos ügyintézésre vállalunk megbízást.

A piacon egyedülálló konstrukciót dolgoztunk ki pályázatfigyelést, pályázatírást vagy pályázati menedzselést igénybe vevõ partnereink számára. Szolgáltatásaink személyre szabottak, a megrendelõ által vázolt cél elérését a segítségünkkel kidolgozott projekt terv biztosítja. Díjazásunk a sikeres pályázatokhoz kapcsolódik, az elõkészítés szakaszában csak az anyagköltséget fedezõ jelképes munkadíjat számolunk fel. Kínálatunk része az adatfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatások ellátása. Cégünk ezt a szolgáltatást szaktanácsadással és adatbázis tevékenységgel összekötve biztosítja.

Társaságunk mindhárom tulajdonosa rendelkezik a jogszabályok által elõírt társasházkezelõ képesítéssel. Budapest két területére koncentráljuk tevékenységünket: az V., VI., VII., VIII. és a XII. kerületben látunk el társasházak közös képviseletéhez kapcsolódó feladatokat, a kezelt albetétek száma meghaladja a 300-at. Cégünk tulajdonosainak jogi, igazgatási és mûszaki ismereteit, kapcsolatrendszerét felhasználva magas szakmai színvonalon megbízható szolgáltatást nyújtunk a képviselt társasházi közösségeknek. Számos területen tudunk érzékelhetõ költségmegtakarítást és a piaci árnál jóval kedvezõbb díjtételeket biztosítani megbízóinknak. (Jogi kérdések, képviselet, földhivatali ügyintézés, karbantartás, hibaelhárításhoz és felújításhoz kapcsolódó kivitelezés stb.)

A társasházkezelésre vonatkozó megbízási szerzõdések alapján – a lakóközösségek igényeihez igazodva – cégünk az alábbi feladatok elvégzését biztosítja:

· Elkészítjük, ill. aktualizáljuk a társasház mûködésére vonatkozó szabályzatokat (szervezeti és mûködési szabályzat, házirend, pénzügyi szabályzatok).

· Biztosítjuk a közgyûlések lebonyolítását, a határozatokat dokumentáljuk, eljuttatjuk valamennyi tulajdonostársnak, végrehajtásukról gondoskodunk.

· Érvényesítjük a közös tulajdont érintõ szavatossági jogokat.

· Megkötjük és aktualizáljuk, felülvizsgáljuk a vállalkozói szolgáltatói szerzõdéseket.

· Optimalizáljuk a társasház üzemeltetési költségeit.

· A hibaelhárítások érdekében soron kívül, azonnal intézkedünk, 24 órás gyorsszolgálati telefonvonalat mûködtetünk.

· A lakóközösség érdekében az épületbiztosításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat látunk el, amely magában foglalja a tulajdonostársak külön tulajdonának védelmét is.

· Rendszeres és dokumentált mûszaki bejárásokat végzünk a társasház állagának felmérése, az elvégzendõ karbantartási, felújítási munkák megállapítása, az azonnali orvoslást igénylõ hibák feltárása, idõben történõ elhárítása érdekében.

· Elõkészítjük a kezelt épület felújítási tervét, karbantartási javaslatokat dolgozunk ki, vállaljuk a társasházat érintõ pályázatok elkészítését.

· A kivitelezõk kiválasztásával kapcsolatos pályáztatási eljárást lefolytatjuk, a vállalkozói szerzõdést megkötjük, a kivitelezõi munkákat – szükség szerint mûszaki ellenõr bevonásával - folyamatosan ellenõrizzük a minõség biztosítása érdekében.

· Megszervezzük a ház mindennapos mûködéséhez tartozó feladatok ellátását (pl.: takarítás, kertgondozás stb.).

· Gondoskodunk a költségvetés, az elszámolás, a beszámoló és a mérleg jogszabályi elõírások szerinti elkészítésérõl, a könyvvitelrõl, a szükséges analitikák vezetésérõl, adóbevallások elkészítésérõl és beadásáról. Elvégezzük a közös költség beszedésével, a hátralékok ügyintézésével kapcsolatos feladatokat, biztosítjuk a Társasház bevételeinek és kiadásainak teljeskörû ügyintézését.

 A tulajdonosok betekinthetnek a könyvelésbe, ellenõrizhetik a bevételek és kiadások alakulását, a költségvetés teljesülésérõl rendszeres tájékoztatást kapnak. A közös vagyonnal való gazdálkodás szigorúan a lakóközösség által elfogadott tervek alapján történik. A könyvelés és pénzügyi adminisztráció a professzionális Net-h@z társasházkezelõ szoftver segítségével történik, melynek segítségével a tulajdonosok – felhasználói név és jelszó ismeretében – akár az interneten is figyelemmel kísérhetik saját egyenlegük alakulását, illetve a Számvizsgáló Bizottság tagjai a teljes társasház gazdálkodását. (A szolgáltatás a www.prosocietas.hu weboldalon keresztül érhetõ el.) Cégünk rendelkezik a Generali-Providencia Biztosítónál kötött szakmai felelõsségbiztosítással is, amely 10 millió forint kárértékre nyújt fedezetet.

Árképzésünk alapelve, hogy a megrendelõ reális költségkalkuláció alapján választhat szolgáltatási csomagjainkból, így azok számára is hozzáférhetõ áron tudjuk tevékenységünket biztosítani, akik a piac más szereplõinél akadályokba ütköznek. Üzletpolitikánk fontos eleme, hogy a megrendelõvel személyre szabott kapcsolatot kell kialakítani, így bizalmi jellegû megbízások is professzionális szinten teljesíthetõk. Ügyviteli Irodánk jól megközelíthetõ helyen, a 1053 Budapest, Reáltanoda u. 17. fsz. 1. szám alatt található. A nap 24 órájában elérhetõ telefonügyeletet mûködtetünk, amely a 06-30-346-3483 számon hívható.

Nem törekszünk a piacon meghatározó szerepre, szolgáltatásaink egyediségével, megbízhatóságával és jó minõségével tudunk stabil és állandóan bõvülõ üzletkört fenntartani.

Tudjuk, hogy a szakértelem és megbízhatóság minden együttmûködés alapja,

 

Vállaljuk, hogy céljai eléréséhez megtaláljuk a megoldást,

Biztosítjuk, hogy minden befektetés Önnek is megérje!


Kérjük, tekintse meg szolgáltatásaink leírását, referenciáinkat! Ajánlatunk alapján megrendelését weboldalunkon is eljuttathatja hozzánk, vagy kérheti munkatársaink személyes tanácsadását.

 

Sikeres együttmûködést ajánlunk Önnek 2016-ban is! 

   English

 

PRO SOCIETAS Kft. was formed in 2003, and is 100% under Hungarian ownership. The company’s activity doesn’t come without precedence, it’s the summary of all the experience that the members gathered during their work in the same area since 1996, and they would like to develop in a new organization to strengthen the market position and to create the conditions for professional work. The complexity is also expressed by the skills of the owners: jurist, administration manager, engineer and nonprofit manager.

The work of the company is helped by a group of experts whose contribution helps solving tasks, which require special vocational knowledge, at a high standard.

Our services and business policy:

The main area of our company’s operation is secretarial and translator activity. This service is usually performed together with other activities (e.g. event organizing, market and opinion research, consultative business assistance), but with an additional assignment, it can be carried out separately, too.

Consultancy for companies, institutions and nonprofit organizations has also a great role in our services. We take on writing internal regulations, business plans, we offer help for PR and communication activities based on an assignment, or paid by the hour.

Our service for foundations and social organizations is also worth mentioning. We undertake complete administration of legal registration and official administration during the activity.

We worked out a unique construction for our partners requisitioning tender watching, tender writing or management. Our services are customized; we elaborate project plans, which grant the reaching of the goal marked by the customer. Our salary is connected to successful tenders; during the preparation period we only charge a symbolic wage to cover our expenses.

With significant experience of the past time, we undertake organization of professional events and continuative education. We organize programs for companies, nonprofit organizations and local governments, providing also expert consultancy, logistical and organizational background.

We also offer services in connection with data processing. Our company carries out this activity with consultancy and database operation. We undertake creation of new databases and systematization of existing databases, organizing both of them by vocational aspects.

Besides human research and development, engineering activity is also among our services. Our colleagues carry out high quality work by complete technical planning of buildings, gardens, parks, green areas and by making buildings unobstructed for disabled people.

The activity of our company is primarily aiming at micro-enterprises, nonprofit organizations and the institutions of local governments. Our professional background, low expenses and flexible, customizable services are making us able to fill in a suppletory role on the market.

The principle of our pricing is to make the customer able to choose from our service bundles based on real cost calculations, so to be also available for those, who run into difficulties at other companies on the market.

An important piece of our business policy is to maintain personalized contact with the customers, so that confidential assignments can also be carried out professionally.

We don’t attempt to seize a determinant position on the market; we try to maintain a stable and expanding circle of business with our unique, reliable and good quality services.

We know, that competence and reliability is the basis of any collaboration,

We take on to find the solution for reaching your goals,

We ensure all the investments will be profitable for you, too!

 

Please take a look at the description of our services and our references. Based on our offers, you can send your order through our webpage, or you can ask for the personal consultancy of our colleagues.

 

We offer successful collaboration to you, also in 2016! 
Kzs kltsg egyenleg, trsashzi adatok lekrdezse (Net-h@z):
Az oldal a Gazdasgi s Kzlekedsi Minisztrium kzremkdsvel kszlt.
info@prosocietas.hu